Pompy ciepła

Co to są pompy ciepła

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe.

Dodatkowo mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych (tworząc potencjał do efektywniejszego wykorzystania energii) oraz gospodarstw domowych (np. powietrze wyrzutowe).

Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii i przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej.

System z pompą ciepła składa się z dolnego źródła ciepła, jednostki pompy ciepła oraz z górnego źródła ciepła, czyli systemu dystrybucji ciepła/chłodu w budynku.

pompy_ciepla1

Czynnik roboczy przekazuje ciepło z dolnego źródła ciepła do górnego źródła ciepła. Dodatkowa energia potrzebna jest do zasilenia sprężarki i pomp. Istnieje możliwość odwrócenia kierunku obiegu pompy ciepła, aby wykorzystać to samo urządzenie zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. 

Przy ogrzewaniu, dolne źródło ciepła jest zlokalizowane poza budynkiem (ciepło z powietrza, wody, gruntu). W przypadku chłodzenia, cykl jest odwrócony: budynek sam w sobie jest źródłem ciepła podczas gdy powietrze, woda lub grunt przejmują ciepło.

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w powietrzu otoczenia lub powietrzu wyrzutowym do ogrzewania, chłodzenia lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą być zainstalowane jako kompaktowe jednostki wewnątrz lub na zewnątrz domu. Systemy typu split składają się z jednej jednostki wewnątrz i jednej na zewnątrz budynku.

Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w domu przez wodny system centralnego ogrzewania bądź powietrzny wykorzystujący klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne. Ciągły rozwój technologii umożliwia efektywne wykorzystanie systemów we wszystkich strefach klimatycznych.

Pompy ciepła korzystające z energii hydrotermalnej

Pompy ciepła wykorzystują energię skumulowaną w wodach podziemnych, powierzchniowych lub morskich. Tam gdzie wody podziemne są łatwo dostępne wykonuje się dwa odwierty. Pierwszy z nich stanowi studnię czerpalna, drugi spełnia funkcję studnią zrzutowej, do której oddawana jest woda. Pompa ciepła pobiera ciepło z wody i wykorzystuje je do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w domu przez wodny system centralnego ogrzewania bądź powietrzny, wykorzystujący klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne. Zaletą wodnych pomp ciepła jest szczególnie wysoka efektywność ze względu na wysokie temperatury wody jako nośnika ciepła.

Pompy ciepła korzystające z energii geotermalnej

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują energię skumulowaną w gruncie do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ciepło jest pobierane z gruntu za pomocą pionowych i poziomych gruntowych wymienników ciepła. Ciepło jest zwykle rozprowadzane przez system hydrauliczny lub powietrzny. Gruntowe pompy ciepła mogą pracować bardzo efektywnie dzięki stabilnym i stosunkowo wysokim temperaturom gruntu.

Serwis

Oferujemy kompleksowe usługi serwisowe dla systemów pomp ciepła, które zapewnią sprawne działanie i długotrwałą wydajność urządzeń grzewczych. Nasze doświadczone zespoły serwisowe przeprowadzą regularną konserwację, diagnostykę oraz naprawę ewentualnych usterek, aby zapewnić optymalne działanie pomp ciepła.

Zakres usług

 1. Regularna konserwacja:
  • Sprawdzenie i czyszczenie wymienników ciepła
  • Kontrola poziomu czynnika chłodzącego
  • Wymiana filtrów
 2. Diagnostyka i naprawy:
  • Diagnozowanie ewentualnych usterek
  • Naprawa uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych
  • Uzupełnianie czynnika chłodniczego
 3. Testowanie i kalibracja:
  • Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia
  • Kalibracja czujników i regulatorów
 4. Modernizacje i ulepszenia:
  • Wprowadzenie nowych funkcji lub ulepszeń systemu
  • Modernizacja istniejących komponentów dla poprawy wydajności i komfortu użytkowania

Korzyści

 • Zapewnienie ciągłej sprawności i efektywności systemu pomp ciepła
 • Oszczędność energii i obniżenie kosztów eksploatacji
 • Poprawa komfortu cieplnego w budynku
 • Wydłużenie życia użytkowego instalacji

Ciekawostki

Pompy ciepła nie tylko mogą pomagać w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków, ale również odgrywają istotną rolę w ochronie środowiska. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnych, takich jak energia słoneczna, geotermalna czy powietrzna, pompy ciepła redukują emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla. To sprawia, że są nie tylko ekonomicznym rozwiązaniem, ale także korzystnym dla planety.

Jeśli szukają Państwo doskonałego urządzenia, które poprawi jakość powietrza w domu, zapraszamy do kontaktu.
Chętnie przekażemy naszą wiedzę i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.